Inspectie SZW doet aanhoudingen WW-fraude van Poolse arbeidsmigranten in 2019

De Inspectie SZW (Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid) maakt werk van de aanpak van WW-fraude door Poolse arbeidsmigranten. In een strafrechtelijk onderzoek heeft de Inspectie SZW in totaal drie kantoorpanden doorzocht en vijf mensen aangehouden. Dit werd woensdag 20 november 2019 bekend gemaakt door de Inspectie SZW. Volgens de inspectie ging het om personen die er van verdacht worden dat ze fungeren als tussenpersonen in de WW-fraude door Poolse arbeidsmigranten. Deze arbeidsmigranten zouden ze helpen met het verkrijgen en behouden van WW-uitkeringen.

De zogenaamde uitkeringsgerechtigden waar de vijf voor zouden bemiddelen woonden niet in Nederland maar in Polen. Daar zou het UWV niet van op de hoogte zijn gebracht. Daarom was er geen sprake van een recht op een WW-uitkering. De aanhoudingen werden gedaan in Raalte, Dongen, Noordwijk en Rotterdam. Er werd tijdens de doorzoeking onder andere beslag gelegd op de administratie, computers en een auto van de verdachten.