Nederlandse brandweer wil drones inzetten vanaf 2017

Drones kunnen voor verschillende bedrijven en organisaties een belangrijke aanvulling bieden voor de effectiviteit waarmee deze organisaties hun werkzaamheden verrichten in de praktijk. Zo zijn er in Amerika al distributiebedrijven die drones willen inzetten voor het bezorgen van pakketten. Boeren met grote landerijen gebruiken drones ter observatie van hun land en makelaars en andere bedrijven gebruiken drones om foto’s te maken van huizen, tuinen en andere percelen. Drones kunnen ook door overheidsinstellingen worden gebruikt zoals defensie voor verkenning van onbekende (vijandelijke) gebieden. De Nederlandse brandweer zou graag een eigen luchtvaartorganisatie willen starten.

Deze luchtmachtdivisie binnen de brandweer zou drones kunnen in kunnen zetten als er grote branden zijn.  De brandweer heeft dit bekend gemaakt aan De Telegraaf. De drones die de brandweer wil gaan inzetten zullen moeten worden voorzien van optische camera’s en warmtecamera’s. Deze camera’s moeten worden gebruikt om brandhaarden te lokaliseren. Verder moeten de drones ook ingezet kunnen worden om personen op te sporen in brandende gebouwen. Daardoor worden de levens van brandweermannen en brandweervrouwen minder in gevaar gebracht bij de zoektocht naar levende personen in een brandend pand.

De bandweer mag niet zonder toestemming drones inzetten. Daarom wacht de Nederlandse brandweer nog op een landelijke vergunning voor het gebruik van drones. De Inspectie Leefomgeving en Transport stelt strenge eisen aan de toepassing van drones. De brandweer geeft aan dat haar luchtvaartorganisatie voldoet aan deze strenge eisen. In 2017 zullen de eerste drones door de brandweer in Oost-Nederland worden ingezet. Het is de bedoeling dat in 2018 vele tientallen drones ingezet kunnen worden indien dat is vereist. Aan het begin van 2017 worden al een aantal drones getest in Brabant en Twente.