Wie moet verduurzaming huurwoningen betalen in 2016?

Uit het onderzoek dat Team Vier in opdracht heeft gedaan van de bouw- en installatiesector is naar voren gekomen dat de Nederlandse huurwoningen waarschijnlijk niet aan de energierichtlijnen zullen voldoen in 2020. In dat jaar moeten de huurwoningen in Nederland gemiddeld een energielabel B hebben. Dit energielabel gaat niet gehaald worden volgens het onderzoek van Team Vier tenzij woningcorporaties meer gaan investeren in de verduurzaming van huurwoningen. De vraag die daarbij naar voren komt is: ‘wie gaat de verduurzaming van huurwoningen betalen?’

De kosten voor verduurzaming huurwoningen
Het verduurzamen van woningen kost geld. Het aanbrengen van isolatie of zonnepanelen kan wel gedeeltelijk worden gesubsidieerd maar volledige subsidie krijg je meestal niet. Daarom zal men zelf altijd geld moeten investeren. Bovendien moet men de werkzaamheden ook plannen. Dat vereist de nodige flexibiliteit van de verhuurder maar ook de huurder.

De verhuurders vinden dat er wel meer investeringen gedaan kunnen worden om de huurwoningen energiezuiniger te maken. De huurders zijn het hier mee eens. Ondanks dat is de verduurzaming van huurwoningen geen belangrijk agendapunt voor veel woningcorporaties. De huurders  vinden dat vooral de verhuurder verantwoordelijk is voor de kosten en de planning van de verduurzaming van de woning.

Drie van de vijf woningcorporaties zijn van mening dat de huurders zouden moeten meebetalen aan het duurzamer maken van de huurwoning. Zo zouden deze verhuurders bijvoorbeeld de huur van de woningen willen verhogen als de woning eenmaal verduurzaamd is. Alleen onder strikte voorwaarden willen huurders met een huurverhoging voor duurzame huurwoningen instemmen.

Reactie van Technisch Werken
Het verduurzamen van een woning is belangrijk als men kijkt naar het milieu. Daarnaast kunne de kosten van het verduurzamen van een woning worden terugverdient alleen moet men dan wel een bepaalde tijd in de woning blijven wonen. Dit zijn aspecten die bij huurders een rol spelen. Het investeren in het verduurzamen van een woning zorgt voor een daling in de energielasten. Als een verhuurder deze daling in de lasten teniet doet door de huurprijs te verhogen dan is de financiële prikkel voor de huurders niet meer aanwezig. Er moet dus voor alle partijen een interessante oplossing worden gevonden.