Subsidie voor verduurzaming huurwoningen raakt op in 2019

De overheid wil dat huurwoningen zo snel mogelijk worden verduurzaamd. Dat is niet alleen beter voor het klimaat het is ook beter voor de huurder die door de verduurzaming minder geld kwijt is aan energielasten. De overheid heeft daarvoor een tijd terug een budget beschikbaar gesteld. Met dit budget krijgen woningcorporaties in Nederland fiscaal voordeel als ze investeringen doen waarmee de huurwoningen aanzienlijk duurzamer worden. Het bedrag dat hiervoor beschikbaar is gesteld blijkt in april 2019 al compleet te zijn benut. Volgens een brief van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken die vrijdag aan de Tweede Kamer is overhandigd werd er veel meer gebruik gemaakt van deze stimuleringsmaatregel dan men van te voren had gedacht. Vanwege de grote belangstelling wordt de zogenoemde Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming per 1 juli van dit jaar tijdelijk stopgezet.

Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming
In de maand april was er al via de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming een bedrag van 94 miljoen euro aan heffingsverminderingen aangevraagd. Dat is aanzienlijk meer dan de 78 miljoen euro die voor 2019 beschikbaar is gesteld door de overheid. De Nederlandse overheid heeft ook voor 2020 een bedrag van 78 miljoen euro beschikbaar gesteld. En voor 2021 blijkt in eerste instantie helemaal geen geld beschikbaar te zijn. Het is bedoeling dat er vanaf 2022 jaarlijks een budget van 104 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor de verduurzaming van huurwoningen. “In het Regeerakkoord is voor de eerste jaren van een lager bedrag uitgegaan”, aldus Ollongren.

Het geld voor 2020 zal ook voor 1 juli van 2019 op zijn volgens de minister. Daarom zal de regeling waarschijnlijk op zijn vroegst op 1 januari 2022 weer opengesteld worden voor nieuwe aanvragen. De organisaties die van de regeling hebben gebruik kunnen maken mogen dus van geluk spreken. Het blijkt in ieder geval dat vooral geld een belangrijke motivatiefactor is voor woningcorporaties om te gaan verduurzamen.