Startende agrariërs kunnen vanaf 1 januari 2020 een lening krijgen voor verduurzaming

Het verduurzamen van bedrijven krijgt de laatste tijd steeds meer aandacht. Ook boerenbedrijven kunnen verduurzamen en de overheid wil ze daarbij ondersteunen. De overheid stelt namelijk een Vermogensversterkend Krediet (VVK) ter beschikking. Dit is een lening waarmee de boeren hun bedrijf kunnen verduurzamen. Het geld moet worden besteed aan het sluiten van zogenaamde kringlopen. Ook het versterken van de sociaal economische positie van de boer in de productieketen kan met het geld worden versterkt. Het geld moet daarnaast worden gebruikt voor dierenwelzijn en de voedingswaarde van de bodem evenals de klimaatopgave en het verbeteren van ecosystemen.

Door de verduurzaming kan het milieu beter worden beschermd en kan ook de kwaliteit van voedsel optimaler worden. In totaal heeft de overheid 64 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het Vermogensversterkend Krediet (VVK). De overheid staat voor 90 procent van deze lening garant. De overheid heeft de verwachting dat er verschillende investeerders mee zullen doen aan dit initiatief. Als dit goed loopt kan het Vermogensversterkend Krediet (VVK) oplopen tot een totaalbedrag van 800 miljoen euro tot misschien zelfs 1 miljard. Als de VVK zoveel geld beschikbaar heeft kunnen nog meer initiatieven tot verduurzaming in de agrarische sector worden verwezenlijkt. Het is momenteel nog niet bekend of de VVK ook voor bestaande ondernemers in de agrarische sector zal gaan gelden.