CO2 neutraal maken huurwoningen kost ruim 108 miljard euro

Nederland wil van aardgas af en wil het woningbestand verduurzamen. Deze ambitie heeft de Nederlandse overheid niet alleen voor koopwoningen, ook huurwoningen moeten worden verduurzaamd. Dat kost per woning ongeveer 52.000 euro volgens Aedes. De organisatie Aedes is de koepelorganisatie van woningcorporaties. De organisatie heeft de totale kosten in kaart gebracht en raamt deze op 108 miljard euro. Nederland heeft 2,1 miljoen huurwoningen die voor dit bedrag zouden kunnen worden verduurzaamd aldus Aedes. Dit bericht over het de kosten van het gasloos en CO2-neutraal te maken van huurwoningen werd dinsdag 29 mei 2018 aan de media bekend gemaakt.

Verduurzamen huurwoningen
Aedesvoorzitter Marnix Norder heeft aangegeven dat de woningcorporaties deze investering onmogelijk alleen kunnen opbrengen. Als dat van de woningcorporaties zou worden verwacht betekent dit dat de huur aanzienlijk omhoog moet. Dat vinden de huurders niet bepaald prettig. Toch moet er wat gedaan worden om de huurwoningen te verduurzamen. De Nederlandse woningcorporaties hebben zich gebonden aan de doelstelling om al hun huurwoningen voor 2050 CO2-neutraal te maken. De woningcorporaties hebben elk afzonderlijk bekeken wat ze zouden moeten doen om een dergelijke doelstelling te kunnen behalen.

Verschillen tussen huurwoningen
Er blijken grote verschillen te zitten in de energiezuinigheid van huurwoningen. Sommige huurwoningen zouden investeringen nodig hebben op het gebied van isolatie en zonnepanelen. Weer andere huizen zouden een grondige renovatie en energietransitie nodig hebben om te voldoen aan de gestelde eisen. De meeste huurwoningen zijn voor wat betreft de verwarming afhankelijk van aardgas. Doormiddel van hybride warmtepompen en hybride ketels zou de afhankelijkheid van aardgas kunnen worden beperkt. Door het plaatsen van warmtepompen, warmte en koudeopslag, stadsverwarming en blokverwarming kunnen huurwoningen geheel aardgasvrij worden gemaakt.

Installatiebedrijven en overheid
Niet alleen woningcorporaties zullen inspanningen moeten verrichten met betrekking tot de energietransitie van huurwoningen. Ook overheden moeten een bijdrage leveren evenals bouwbedrijven. Netbeheerders, nutsbedrijven, installatiebedrijven en andere ondernemingen moeten ook meewerken om de energietransitie in de huurwoningbouw succesvol te laten verlopen.