Woningverkoop neemt af in eerste kwartaal 2017

In het eerste kwartaal van 2017 blijkt het minder goed te gaan met de woningverkoop dan in de kwartalen daarvoor. Uit de verkoopcijfers over het eerste kwartaal van makelaarsvereniging NVM komt naar voren dat de woningverkoop wat aan het afnemen is. In dit kwartaal werden 10 procent meer woningen in Nederland verkocht ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2016. Er is dus nog wel sprake van een stijging maar de stijging is minder groot dan de verkoopstijging in de kwartalen daarvoor. De kwartalen daarvoor werden nog 15 tot 20 procent meer woningen verkocht ten opzichte van de kwartalen daarvoor.

Oorzaak van stagnatie woningverkoop
Er zijn verschillende oorzaken die er voor zorgen dat de woningverkoop stagneert. Een belangrijk aspect is het gebrek aan woningen die te koop staan. Dit is met name het geval bij appartementen. Ook worden er weinig nieuwe woningen gebouwd waardoor er geen doorstroom plaatsvindt van bestaande woningen naar nieuwbouwwoningen. Dit alles heeft een remmend effect op de woningmarkt.

Woningverkoop in regio’s
In sommige steden is sprake van zogenaamde oververhitting van de woningmarkt. In deze steden zijn de woningverkopen het sterkste gedaald. In Groningen is de woningverkoop bijvoorbeeld met 11 procent gedaald, in Amsterdam met 19 procent, in Utrecht en Amersfoort met 8 procent. Niet elke regio in Nederland deed het slecht op het gebied van de woningverkoop. Zo zijn er in Noord-Brabant, de Achterhoek en in de kop van Noord-Holland meer woningen verkocht. In die regio’s nam de woningverkoop met 40 procent of meer toe.