Eerste kwartaal 2014 succesvol voor huizenmarkt Nederland

De huizenmarkt van Nederland lijkt zich verder te herstellen van de economische crisis. De makelaarsvereniging NVM heeft gemeld dat de prijzen van de woningen in het eerste kwartaal van 2014 in totaal 1,2 procent duurder zijn geworden ten opzichte van de woningprijzen in dezelfde periode een jaar eerder. Deze stijging in de woningprijzen is goed nieuws voor de woningmarkt. Voor het eerst in drie jaar zijn de prijzen van Nederlandse woningen gestegen. In Nederland is de prijs van een gemiddelde woning in het eerste kwartaal van 2014 op 209.000 euro terechtgekomen.

Stijging woningverkopen
Niet alleen de huizenprijzen zijn in het eerste kwartaal van 2014 gestegen, het aantal woningen dat verkocht werd nam ook toe. Het aantal woningverkopen nam in 2014 maar liefst met 41,5 procent toe ten opzichte van het eerste kwartaal van 2013. Dit percentage geeft wel een vertekenend beeld omdat in het eerste kwartaal van 2013 net nieuwe hypotheekregels waren ingevoerd. Deze nieuwe strengere hypotheekregels zorgden er voor dat het voor woningkopers moeilijker werd om hoge hypotheken af te sluiten. Deze regels zijn ingevoerd voor de bescherming van kopers. Een nadeel van de strengere hypotheekregels is dat de woningverkoop in het eerste kwartaal van 2013 op een dieptepunt kwam.

Realistisch beeld woningmarkt
Een realistischer beeld van de ontwikkelingen in de woningverkoop krijgt men wanneer men het aantal woningverkopen van het eerste kwartaal van 2014 vergelijkt met het aantal woningverkopen in het laatste kwartaal van 2013. Als men deze twee kwartalen met elkaar vergelijkt komt er juist een daling in het aantal woningverkopen naar voren. In het eerste kwartaal van 2014 is de woningverkoop in totaal met 8,1 procent gedaald ten opzichte van het laatste kwartaal van 2013. Op de woningmarkt blijkt echter dat in de laatste maanden van een jaar over het algemeen meer woningen worden verkocht dan in de eerste maanden van een jaar.

Prijsontwikkelingen huizenmarkt per regio
De ontwikkelingen in de huizenmarkt verschillen in Nederland. De verschillen in de prijsontwikkeling op de woningmarkt waren in het eerste kwartaal van 2014 groot. Volgens de NVM daalden de huizenprijzen in veel regio’s nog. Voorbeelden van regio’s waar de huizenprijzen daalden zijn Noordoost-Groningen (-17,6%), Zuidoost-Drenthe (-6,9%) en de Bollenstreek (-4,6%). Andere regio’s maakten juist een stijging van de woningprijzen mee. Voorbeelden hiervan zijn Amsterdam waar de woningprijzen gemiddeld met 5,3 procent stegen. Ook in Nijmegen stegen de woningprijzen hier kwam de stijging uit op gemiddeld 3,5 procent. In Utrecht stegen de woningprijzen met 2 procent en in de kop van Overijssel kwam de stijging van de woningprijzen uit op 4,7 procent.

Prijsverschillen in woningtypen
Ook in de type woningen zijn verschillen in de prijsontwikkeling. Vrijstaande woningen zijn over het algemeen duurder dan geschakelde woningen. De prijzen van vrijstaande woningen zijn 1 procent gedaald in het eerste kwartaal van 2014. De prijzen van twee-onder-een-kapwoningen bleef ongeveer gelijk in diezelfde periode. De prijzen van tussenwoningen stegen met een half procent en de prijs van hoekwoningen was met 2,2 procent gestegen. De prijzen van appartementen stegen met 2,9 procent. De NVM is positief over de huizenmarkt in 2014. De organisatie verwacht dat in het tweede kwartaal van 2014 het herstel op de huizenmarkt verder zal doorzetten.

Reactie van Technisch Werken
De ontwikkelingen op de huizenmarkt is van verschillende factoren afhankelijk. Een goed vergelijk tussen de prijsontwikkelingen is moeilijk. Toch ziet men wel een duidelijke tendens op de woningmarkt. De open huizendag werd goed bezocht. Daarnaast vinden ook veel meer bezichtigingen plaats op afspraak. De koopbereidheid neemt toe. Dit is goed nieuws voor de woningverkopers. Desondanks worden nog veel woningen voor een lagere prijs verkocht dan de oorspronkelijke aanschafwaarde. De nationale hypotheekgarantie moet vanuit het waarborgfonds nog regelmatig een restschuld vereffenen als een woning tegen een lagere prijs wordt verkocht dan de hypotheek. Dit is niet bepaald gunstig voor de economie, het zorgt er echter wel voor dat de spreekwoordelijke ‘lucht’ uit de woningmarkt wordt gehaald. Huizenprijzen worden realistischer.