Kolenoverslag in haven Rotterdam wordt vanaf 2017 beperkt

De gemeenteraad van Rotterdam zou graag de kolenoverslag in de haven willen laten afbouwen. Hierover heeft de gemeenteraad dinsdag 14 november een voorstel aangenomen. De motie werd ingediend door GroenLinks en kon rekenen op de steun van PvdA, D66, CDA, NIDA, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en SP. Doordat het voorstel werd aangenomen zullen de burgermeester en de wethouders een plan moeten gaan ontwikkelen waardoor de steenkolenoverslag daadwerkelijk wordt afgebouwd. Op dit moment vormt de haven van Rotterdam een van de belangrijkste doorvoerhavens voor het transport ven steenkool naar andere landen waaronder Duitsland.

GroenLinks geeft aan dat het besluit van de raad op een cruciaal moment werd gemaakt. het Havenbedrijf van Rotterdam wil namelijk het huurcontract met Europa’s grootste overslagbedrijf EMO met 25 jaar verlengen. Dit is ”onbestaanbaar” volgens het GroenLinks-raadslid Arno Bonte. Rotterdam moet afscheid nemen van steenkool aldus het raadslid. Dit moet volgens hem omdat wereldwijd sprake is van klimaatverandering en daarvoor klimaatdoelstellingen zijn opgesteld. Denk hierbij aan de doelstellingen die zijn benoemd in het klimaatakkoord van Parijs. Als deze doelstellingen behaald moeten worden dan zullen er afspraken moeten worden gemaakt. Zo moet de haven van Rotterdam in 2030 steenkolenvrij zijn. Dit zijn echter wel ambitieuze plannen. Want dan moet de kolenoverslag wel sterk worden afgebouwd in Rotterdam de komende jaren.