Stint werd na 2012 aangepast zonder goedkeuring ministerie van Infrastructuur

Na het ongeval in Oss waarbij een stint op dramatische wijze in botsing kwam met een trein worden verschillende onderzoeken gedaan naar dit elektrische voertuig. Met name de technische betrouwbaarheid van dit voertuig is een onderwerp van veel onderzoeken. Er is uit de onderzoeken naar voren gekomen dat de stint nat 2012 regelmatig is aangepast door de producent zonder dat deze aanpassingen zijn goedgekeurd.

In 2012 werd de stint als voertuig door het ministerie van Infrastructuur toegelaten tot de openbare weg. Deze toelating vond plaats nadat de Dienst Wegverkeer (RDW) en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) het voertuig hadden gekeurd. Bij deze toestemming heeft het ministerie wel als voorwaarde gesteld dat “alle op de markt gebrachte stinten naar vormgeving, technische specificaties en wat betreft hun verkeersveiligheid aan de door de RDW en de SWOV beoordeelde eisen dienen te blijven voldoen”.

De RDW heeft namens een woordvoerder bekend gemaakt dat alle wijzingingen die werden gedaan aan het ontwerp van de stint gemeld moesten en moeten worden bij het ministerie. Dan kon worden beoordeeld of er een nieuwe keuring noodzakelijk zou zijn voordat het voertuig aan het verkeer mag deelnemen. De stint word een ‘bijzondere bromfiets genoemd’. Een woordvoerder van de RDW geeft aan dat het keuren van wijzigingen specifiek geldt voor de categorie bijzondere bromfietsen. “Bij bijvoorbeeld personenauto’s gaat dat anders, namelijk via een typegoedkeuringsproces. De typegoedkeuringen worden uitgevoerd volgens Europese richtlijnen” aldus de woordvoerder.

Volgens de RDW zouden de stinten de afgelopen jaren door de producent zijn aangepast. Een aanpassing was bijvoorbeeld dat de noodknop, die in eerste instantie op het voertuig was aangebracht, werd verwijderd. Daarnaast werd de motor van de stint ook verzwaard in 2014. Dat zorgde er voor dat de maximumsnelheid van de stint hoger werd en de remweg dus ook langer werd. Volgens de woordvoerder zou de stint door het niet melden van de aanpassingen jarenlang ongekeurd aan het verkeer hebben deelgenomen. Het was in die periode dus ook niet met zekerheid vast te stellen of het voertuig nog voldeed aan de veiligheidsrichtlijnen.