Woningcorporaties: in 2050 kunnen niet alle huurwoningen energieneutraal zijn

Woningcorporaties in Nederland geven aan dat de doelstellingen die het kabinet heeft opgesteld met betrekking tot de verduurzaming van het woonbestand onhaalbaar zijn. De komende jaren moeten de huurwoningen worden verduurzaamd en in 2050 moet het volledige woonbestand energieneutraal zijn. Bovendien wil het kabinet ieder jaar ongeveer 75.000 woningen laten bijbouwen om het tekort aan woningen op de huizenmarkt tegen te gaan. Van dit aantal zou ongeveer dertig procent moeten worden gebouwd door de woningbouwcorporaties in Nederland.

Deze nieuwe woningen moeten overigens meteen gebouwd worden met het oog op de doelstelling die voor 2050 is genoemd. Dat betekent dat de komende tijd duurzame woningen zullen moeten worden gebouwd. Het bijbouwen en verduurzamen van woningen kost echter veel geld. De woningcorporaties geven aan dat deze plannen nauwelijks uitvoerbaar zijn. Als de overheid niet bereid is om de belastingmaatregel van tafel te nemen of geen compensatie wil bieden zullen de woningcorporaties genoodzaakt zijn om de huur van de huurwoningen te verhogen. Op die manier hopen de corporaties de kosten van de bouw van nieuwe woningen en de energietransitie van bestaande huurwoningen te compenseren. Woordvoerder Marnix Norder van de koepel van woningcorporaties Aedes geeft aan: “Het kabinet zegt dat het wil bijbouwen en verduurzamen, maar doet tegelijk een greep in de portemonnee van de huurder.”

Zonder een aanpassing van de nieuwe belastingmaatregel zijn de doelstellingen onhaalbaar volgens Marnix Norder. De nieuwe belastingmaatregel heeft de naam ATAD en is ook van toepassing op woningcorporaties. De belastingmaatregel zorgt dat de renteaftrek wordt beperkt. Daarmee wordt voorkomen dat multinationals belasting kunnen ontwijken volgens de overheid. De belastingmaatregel raakt de woningcorporaties echter ook. In 2019 zouden woningcorporaties ten gevolge van de belastingmaatregel ongeveer 102 miljoen euro kwijt zijn. Dit is een bedrag dat oploopt naar 353 miljoen euro in 2030. Norder geeft aan dat woningbouwcorporaties in totaal een miljard euro minder kunnen besteden aan de bouw van nieuwe duurzame woningen. De doelstellingen van de overheid om het woonbestand te laten groeien en te verduurzamen raakt daardoor verder weg van de werkelijkheid. De wachtrijen voor sociale huurwoningen zullen alleen maar langer worden. Daarnaast zullende huren van woningen waarschijnlijk omhoog moeten. De woningbouwcorporaties willen dat juist liever voorkomen.