Woningcorporaties hebben voldoende investeringsruimte in 2016

Woningcorporaties hebben in Nederland voldoende mogelijkheden om investeringen te doen in de bouw van nieuwe huurwoningen of de renovatie van bestaande huurwoningen. Dat heeft minister Stef Blok van Wonen dinsdag 21 juni 2016 laten weten aan de Tweede Kamer. De woordvoerder van de minister heeft het bericht dat eerder in De Telegraaf stond bevestigd. De Woningcorporaties zijn van mening dat er te weinig geld over blijft voor investeringen vanwege de verhuurdersheffing. Volgens de cijfers van Bureau Ortec Finance zouden woningcorporaties in Nederland voldoende financiële middelen hebben om 250.000 nieuwe huizen te bouwen.

Het bureau baseert zich hierbij op cijfers van de sector van de woningcorporaties zelf. Minister Blok geeft daarbij aan dat de 37 miljard die nodig is eenvoudig geleend moet kunnen worden door de corporaties. Verder zijn er volgens de berekeningen mogelijkheden om de huur te verlagen met 1,1 miljard. Daarnaast is er 28 miljard beschikbaar voor verduurzaming en renovaties aan bestaande huurwoningen in Nederland. De minister heeft ook aangegeven dat het aan gemeenten en woningcorporaties zelf is om te bepalen hoe zij de komende jaren de ruimte gaan inzetten.

Reactie van Technisch Werken
Een aantal woningbouwcorporaties zijn in de afgelopen jaren in opspraak geraakt vanwege misstanden in het bestuur. Er zijn bestuurders die zichzelf hebben verrijkt ten koste van de woningbouwcorporaties waarvoor zij werkzaam waren. De conclusies die men hieruit kan trekken zijn verschillend. Wel is duidelijk dat men in de top van deze corporaties wel een behoorlijke vrijheid heeft om budgets op te stellen en financiële stromen te leiden.

Het moet daarom niet een probleem zijn om voldoende reserves achter te houden voor het onderhoud en de verbouwing van woningen die onder de woningbouwcorporatie vallen. Daarvoor zijn de bestuurders uiteraard ook aangenomen. Ook het verduurzamen van de woningen van de woningbouwcorporaties moet doorgaan en behoort een duidelijk agendapunt te zijn van de woningbouwcorporaties in Nederland. Daarvoor dient naast beleid ook geld beschikbaar te zijn.