Stint mag nog niet de openbare weg op in december 2018

De stint mag in 2018 nog niet deelnemen aan het verkeer. Dit is de beslissing van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Deze beslissing heeft ze genomen op basis van de informatie over de stint die uit het onderzoeksrapport van TNO naar voren is gekomen. Dit onderzoeksrapport werd donderdag gepresenteerd in Den Haag. … Read more

Stint werd na 2012 aangepast zonder goedkeuring ministerie van Infrastructuur

Na het ongeval in Oss waarbij een stint op dramatische wijze in botsing kwam met een trein worden verschillende onderzoeken gedaan naar dit elektrische voertuig. Met name de technische betrouwbaarheid van dit voertuig is een onderwerp van veel onderzoeken. Er is uit de onderzoeken naar voren gekomen dat de stint nat 2012 regelmatig is aangepast … Read more

Onderzoek naar effect elektromagnetische straling op stint in 2018

Er worden in 2018 na het dramatische, dodelijke ongeluk met een stint in Oss verschillende onderzoeken gedaan naar de veiligheid van de stint in het verkeer. De eerste onderzoeksresultaten hebben er voor gezorgd dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dusdanige kanttekeningen plaatst bij de veiligheid van de stint dat er een verbod op het … Read more