Stint mag nog niet de openbare weg op in december 2018

De stint mag in 2018 nog niet deelnemen aan het verkeer. Dit is de beslissing van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Deze beslissing heeft ze genomen op basis van de informatie over de stint die uit het onderzoeksrapport van TNO naar voren is gekomen. Dit onderzoeksrapport werd donderdag gepresenteerd in Den Haag. Er wordt momenteel gewerkt aan een eisenpakket waaraan de stint en vergelijkbare voertuigen moeten voldoen indien ze in het verkeer worden gebruikt. Het eisenpakket voor de stint zal vermoedelijk aan het begin van 2019 beschikbaar zijn, uiterlijk februari.

Het rapport dat is opgesteld door de TNO heeft verschillende technische aandachtpunten beschreven omtrent de veiligheid van de stint. Zo is er in het rapport opgenomen dat er problemen kunnen ontstaan met de rem van de stint en ook de lengte van de remweg als het remsysteem in werking is gezet. Als de nuldraad van de gashendel losraakt kan er volgens de TNO een “onbeheersbare versnelling” optreden. Dat zou voor ernstige gevolgen kunnen zorgen. Volgens de TNO moeten er een behoorlijk aantal aanpassingen worden doorgevoerd om de stint weer veilig aan het verkeer te laten deelnemen. Ook zou de stint opnieuw gekeurd moeten worden. Pas na een succesvolle keuring met een goed resultaat kan de stint weer aan het verkeer op de openbare weg deelnemen.