Verbod op stint blijft van kracht in 2018

Volgens een gerechtelijke uitspraak op donderdag 1 november 2018 mocht minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur op 1 oktober besluiten de stint niet langer toe te laten op de openbare weg. Door deze uitspraak van de rechter blijft het verbod op de stint in het verkeer van kracht. De minister had het besluit genomen om de stint te verbieden in het verkeer omdat er twijfels zijn over de veiligheid van dit elektrische voertuig.

Er moet eerst meer onderzoek worden gedaan voordat de overheid kan besluiten of de stint weer aan het verkeer kan deelnemen. Het verbod op de stint werd niet door iedereen als een logisch gevolg van het dramatische incident in Oss beschouwd. Door het incident in Oss, waarbij meerdere doden vielen, ontstonden er vragen over de veiligheid en technische deugdelijkheid van het elektrische vervoersmiddel. Er zijn echter ook mensen en organisaties die juist overtuigd waren en zijn van de veiligheid van de stint. Een eigenaar van een gastouderopvang genaamd Het Kinderstraatje in Almere heeft een kort geding aangespannen waarin gepleit werd voor het opheffen van het verbod op de stins. De rechter heeft geoordeeld dat het verbod gehandhaafd moet worden.