Onderzoek naar effect elektromagnetische straling op stint in 2018

Er worden in 2018 na het dramatische, dodelijke ongeluk met een stint in Oss verschillende onderzoeken gedaan naar de veiligheid van de stint in het verkeer. De eerste onderzoeksresultaten hebben er voor gezorgd dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dusdanige kanttekeningen plaatst bij de veiligheid van de stint dat er een verbod op het gebruik van de stint is van kracht gegaan. Vanaf afgelopen middernacht mogen er geen stints meer aan het verkeer deelnemen in Nederland. Dat betekent dat de stint uit het straatbeeld verdwijnt vanaf 1 oktober 2018.

Verbod op stint
Dit verbod volgt op een aantal onderzoeken van de ILT, de politie en de NFI. Uit deze onderzoeken komt naar voren dat er een technisch probleem kan ontstaan met betrekking tot de remmen. Als er sprake is van oververhitting kunnen de remmen mogelijk gedeactiveerd worden omdat de elektrische bekabeling door de oververhitting kappot gaat. Ook bij het afbreken van de gasveer kan een probleem ontstaan met betrekking tot de werking van de rem.

Onderzoek naar stint
Er zijn nog verschillende andere mogelijke problemen die moeten worden onderzocht. De minister acht het eerst niet veilig om de stint nog te gebruiken op de openbare weg. Om meer ongelukken te voorkomen wordt de stint eerst van de openbare weg geweerd. Er wordt ook nog een specifiek onderzoek gedaan naar de elektromagnetische straling die aanwezig is bij een spoorwegovergang. Er wordt onderzocht of deze staling een effect heeft op de veiligheid van een stint.

Sint en Segway PT

De stint is namelijk een elektrisch aangedreven voertuig dat sterk lijkt op een Segway PT met een bak er voor. De minister geeft aan dat de elektromagnetische straling een oorzaak kan zijn van het ongeval in Oss. Dit kan ze echter nog niet met zekerheid zeggen want dan moet er eerst aanvullend onderzoek worden gedaan. Dit onderzoek zal de komende maanden worden afgerond aldus de minister in reactie op de vragen rondom de veiligheid van de stint.