Stint mag niet op openbare weg vanaf 2 oktober 2018

Een stint is een elektrisch vervoersmiddel dat onder andere wordt gebruikt voor het vervoeren van kinderen. Het voertuig is elektrisch aangedreven en bestaat uit een Segway PT met daarvoor een grote bak. Na het dodelijke ongeluk in Oss acht de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) het gebruik van de stint als onveilig. Er wordt door de inspectie gewezen op de potentiële veiligheidsrisico’s van dit vervoersmiddel. Deze risico’s zijn aan de orde gekomen tijdens een onderzoek van de inspectie. Ook de politie en de NFI hebben meegedaan aan het onderzoek.

Verbod op stint
Er worden twijfels genoemd over de technische constructie van de stint. Zo zijn er verschillende problemen geconstateerd die er voor kunnen zorgen dat de stint niet meer kan worden geremd of zelfs stilvalt. Vanaf afgelopen middernacht mag de stint niet meer de weg op. In de praktijk zouden er al meerdere voorvallen zijn geweest waarbij dit aan de orde kwam. Er zijn volgens de politie drie meldingen binnen gekomen over dergelijke problemen. Ook is uit een navraag bij een bedrijf dat stints gebruikt voor goederenvervoer aan de orde gekomen dat er problemen zijn.

Technische problemen stint
De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft aangegeven dat de elektrische bekabeling kan losraken wanneer er sprake is van oververhitting. Als dit technische probleem optreed blijft de stint op maximale snelheid doorrijden. Dit probleem zou ook kunnen ontstaan wanneer de gasveer afbreekt van de stint. Deze technische problemen zorgen er voor dat remmen niet meer lukt volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Men kan wel trachten de handrem te gebruiken maar die is niet sterk genoeg. Ook het uitzetten van het contactslot is geen afdoende oplossing volgens de inspectie. Daarover geeft de ILT aan: “Dit is in een panieksituatie geen natuurlijke handeling.” Volgens de inspectie zijn er een aantal technische wijzigingen doorgevoerd in het ontwerp van de Stint. Deze wijzigingen zijn echter doorgevoerd zonder dat deze zijn goedgekeurd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.