Nieuwe Stint kan na goedkeuring RDW in 2019 de weg op

De Stint is een elektrisch aangedreven voertuig waarin mensen op goederen vervoerd kunnen worden in met name verstedelijkte gebieden. Het voertuig is de afgelopen tijd negatief in het nieuws geweest vanwege een tragisch incident waarbij kinderen om het leven kwamen die vervoerd werden in een Stint. Deze Stint zou technische mankementen hebben waardoor deze niet goed zou remmen. Om die reden is de Stint vanaf september 2018 van de weg verbannen. Het gebruik van de Stint werd verboden totdat met zekerheid kon worden vastgesteld dat de Stint een veilig en technisch deugdelijk vervoersmiddel is. Om daar zekerheid over te verschaffen werd de aan strenge onderzoeken onder worden van de TNO.

De Stint moest op basis van dit onderzoek worden aangepast. Aan de hand daarvan is Renzen aan de slag gegaan met een vernieuwd model. Dit voorjaar ging de Tweede Kamer akkoord met de genoemde aanpassingen voor de Stint. Dat zorgt er voor dat de Stint weer op de weg gebruikt kan worden na een definitieve goedkeuring vanuit de RDW. Op dit moment is voert de RDW, de vroegere Rijksdienst voor het Wegverkeer die de registratie van motorvoertuigen verzorgt, de laatste keuringen uit voor de nieuwe veilige variant van de Stint. In eerste instantie was het de bedoeling dat de Stint met ingang van het schooljaar weer zou worden gebruikt. Dat is helaas niet gelukt. Volgens Edwin Renzen, de eigenaar van Stint Urban Mobility dat de bolderkar produceert, is dit een kleine tegenslag. “Uiteraard hebben we onze klanten, de kinderdagverblijven, hier direct over ge├»nformeerd.”