Rijksbegroting en Miljoenennota 2018 hebben weinig aandacht voor flexwerkers volgens vakbonden

De vakbonden FNV en CNV hebben in een reactie op de Rijksbegroting en Miljoenennota aangegeven dat de overheid weinig aandacht heeft voor groepen zoals flexwerkers en jongeren. De vakbonden hadden aangegeven dat ze graag hadden gezien dat de overheid de “doorgeslagen flexibilisering” op de arbeidsmarkt had aangepakt. Daarover zijn ze teleurgesteld. Werknemers zouden in Nederland weinig merken van de economische vooruitgang.

Loongroei
De loongroei is wel in het verschiet gesteld maar als deze loongroei niet wordt gerealiseerd is de verwachte stijging van de koopkracht onhaalbaar. Verder zijn de vakbonden het niet eens met de afschaffing van de dividendbelasting waarmee “vrolijk een paar miljard aan belastinggeld naar buitenlandse investeerders” wordt gesluisd, aldus een reactie van de vakbond CNV. Ook de FNV is het niet eens met het kleine deel van de economische groei dat in de portemonnee van de werknemers terecht komt.

Geen loondispensatie
De FNV is ook van mening dat de overheid met name het bedrijfsleven laat profiteren van de economische groei en dat werknemers er bekaaid vanaf komen. Het positieve aspect dat de vakbond in de plannen ziet is dat het kabinet heeft afgezien van het “onzalige plan om de loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie”. De loonkostensubsidie blijft dus gehandhaafd en in plaats daarvan zal er geen loondispensatie komen.