OOM Award voor meest actieve leerbedrijf in een regio

In Nederland is de metaaltechniek een belangrijke sector waarin veel werkgelegenheid is. Daarom is de organisatie OOM (Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking) gericht op het stimuleren van bedrijven om meer leerlingen op te leiden voor deze boeiende sector. Natuurlijk worden er ook bedrijven in de schijnwerpers gezet als ze zich buitengewoon goed inzetten voor het ontwikkelen en begeleiden van leerlingen in de metaalsector. Daarvoor heeft het OOM de zogenaamde OOM Award ingevoerd.

Toetsing voor OOM Award

Deze Award wordt toegekend aan het meest actieve leerbedrijf in de regio. Een belangrijke groep leerlingen zijn de BBL leerlingen die werken en leren. Verder is het aantal stageplaatsen een punt waar het OOM op let. Bij het beoordelen van bedrijven voor de OOM Award wordt ook naar een aantal aantal andere aspecten gekeken. Een belangrijke factor is het aantal leerlingen die het bedrijf heeft begeleid. Ook wordt gekeken naar de resultaten van deze leerlingen en hoeveel van deze leerlingen daadwerkelijk hun diploma hebben behaald.

Toekenning OOM Award

Ook naar de werknemers die al bij het bedrijf een contract hebben wordt gekeken. Voor het toekennen van de OOM Award wordt gekeken wat het bedrijf voor haar eigen personeel doet aan opleiding en ontwikkeling. Hierbij wordt ook gekeken naar bijscholingsactiviteiten. Ieder jaar wordt door OOM een aantal bedrijven genomineerd voor de OOM Award. Uiteindelijk krijgt het meest actieve leerbedrijf de OOM Award toegekend. Dit wordt gedaan door een jury. Deze is voor haar beoordeling langs alle genomineerde bedrijven gegaan. Tijdens een bijeenkomst van de Koninklijke Metaalunie in het betreffende district wordt vervolgens de winnaar van de OOM Award bekend gemaakt. Voor bedrijven is het ontvangen van de OOM Award een hele eer. Ze kunnen daarmee erkenning krijgen voor de inzet die ze hebben getoond om leerlingen op te leiden voor een vak in de metaaltechniek. Dat is niet alleen goed voor de ontwikkeling van het bedrijf maar ook goed voor de metaaltechniek in het algemeen omdat in die sector grote tekorten aan personeel zijn.