Wat is het vak Technologie & Toepassing (T&T)?

Technologie & Toepassing (T&T) is een vorm van praktijkgericht onderwijs waarin leerlingen de basis leren van de technologische en digitale wereld op het vmbo. Tijden Technologie en Toepassing leren leerlingen onder andere doormiddel van computerprogramma’s producten te ontwerpen. Het gaat hierbij niet alleen om het design maar ook aan de functionaliteit. Er wordt hierbij gewerkt met opdrachten waarbij leerlingen zelf creatieve en innovatieve oplossingen kunnen bedenken. Vaak komen deze opdrachten van bedrijven in de buurt van het vmbo opleidingsinstituut. Dat maakt het voor de leerlingen nog interessanter om een opdracht uit ge voeren. De innovaties oplossingen kunnen namelijk daadwerkelijk in de praktijk worden toegepast door bedrijven.

Wat leer je in Technologie & Toepassing

Binnen Technologie & Toepassing is het belangrijk dat leerlingen goed leren samenwerken. Ze kunnen in teams opdrachten uitvoeren. Daarbij kunnen ze een planning maken en onderzoeken doen. Tijdens het onderzoek kunnen ze bijvoorbeeld uitzoeken welke materialen, verbindingen, systemen, werktuigen en andere zaken ze nodig hebben om het project uit te kunnen voeren. Bovendien draait het ook om de toepassing. Dat betekent dat het niet alleen gaat om het bedenken van oplossingen maar ook om het daadwerkelijk uitvoeren daarvan. Het gaat dus ook om realisering. Uiteraard worden de resultaten gepresenteerd en beoordeeld.

Wat kun je met Technologie & Toepassing

Door het totale ‘plaatje’ van Technologie en Toepassing leren leerlingen effectief te werken aan oplossingen. Daarbij leren ze technologie toe te passen maar ook nieuwe plannen te bedenken waar misschien iemand anders nog niet aan gedacht heeft. Dit innovatieve denken is heel waardevol voor het vmbo maar ook voor de vervolgopleidingen op het mbo en later ook wellicht op het hbo. Technologie en Toepassing is gericht op verschillende sectoren. Zo kunnen opdrachten worden gedaan voor de transportsector, de machinebouw, economie, handel, energie en natuurlijk ook voor verduurzaming. Door de kennis die je opdoet vorm je een beeld van de werkzaamheden die in de verschillende sectoren plaatsvinden. Dat is een mooie basis voor je beroepspraktijkvorming. Het kan je helpen met het maken van een studiekeuze of zelfs loopbaankeuze.

Sterk Techniekonderwijs en T&T

Sterk Techniekonderwijs is nou betrokken bij het onderwijs op het vmbo. Ook bij de introductie van T&T in Noord Oost Friesland heeft Sterk Techniekonderwijs een belangrijk rol gespeeld. Daardoor hebben de middelbare scholen van Piter Jelles, het Dockinga College, het Lauwers College, PRO Dokkum en het Nordwin College de mogelijkheid gekregen om met Technologie en Toepassing aan de slag te gaan.