Wat is voortgezet speciaal onderwijs vso?

Voortgezet speciaal onderwijs (vso) is een benaming voor Nederlandse opleidingen op het voortgezet onderwijs waarop leerlingen, die specialistische ondersteuning nodig hebben, intensieve begeleiding kunnen krijgen die het reguliere onderwijs meestal niet kan aanbieden. De leerlingen die naar het voortgezet speciaal onderwijs gaan hebben daarvoor een officiële toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze toelaatbaarheidsverklaring vso hoeft echter niet door … Read more

Wat is een docent pie?

Een docent pie is een tweedegraads docent die technische les geeft op de middelbare school aan leerlingen die het profiel Produceren, Installeren en Energie (PIE) hebben gekozen. In feite is een docent pie dus een docent techniek en valt deze docent onder de exacte vakken binnen het voortgezet onderwijs. De technieklessen kunnen worden gegeven aan … Read more

Wat zijn Excellente scholen?

Excellente scholen zijn scholen die zich op een positieve manier onderscheiden in de kwaliteit van hun opleidingen en de begeleiding van de leerlingen.  Scholen en die excellent zijn bieden goed onderwijs aan hun leerlingen en hebben daarnaast ook elementen waarmee zij zich verbijzonderen ten opzichte van andere scholen. Dit komt naar voren in een excellentieprofiel. … Read more