Wat is voortgezet speciaal onderwijs vso?

Voortgezet speciaal onderwijs (vso) is een benaming voor Nederlandse opleidingen op het voortgezet onderwijs waarop leerlingen, die specialistische ondersteuning nodig hebben, intensieve begeleiding kunnen krijgen die het reguliere onderwijs meestal niet kan aanbieden. De leerlingen die naar het voortgezet speciaal onderwijs gaan hebben daarvoor een officiële toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze toelaatbaarheidsverklaring vso hoeft echter niet door … Read more

Beschutte werkplek of leerwerkplek?

Op de arbeidsmarkt zijn naast reguliere arbeidsplaatsen en functies ook een aantal bijzondere werkplekken ontstaan. Deze werkplekken wijken in doel en uitvoering iets af van de reguliere werkplekken. Voorbeelden hiervan zijn de leerwerkplekken en beschutte werkplekken.  Omdat deze twee verschillende werkplekken regelmatig in het nieuws en op de arbeidsmarkt worden genoemd is het belangrijk om … Read more

Beschutte werkplek

Beschutte werkplekken zijn in feite werkplekken die gecreëerd zijn ter vervanging van sociale werkvoorziening.  Het aantal sociale werkplaatsen in Nederland zal steeds verder afnemen. Deze sociale werkplaatsen behoren tot de sociale werkvoorziening en hebben altijd tot doel gehad om mensen met een arbeidshandicap de mogelijkheid te bieden om werk te verrichten in de maatschappij. Dit … Read more