Wat is de Wet sociale werkvoorziening (WSW)?

De Wet sociale werkvoorziening (WSW) is een wet waarmee mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, die niet onder normale arbeidsomstandigheden kunnen werken, in aanmerking kunnen komen voor aanpassingen op de werkplek waardoor het wel mogelijk wordt om werkzaamheden uit te voeren. Binnen de sociale werkvoorziening kan het werk worden aangepast aan de mogelijkheden … Read more

Beschutte werkplek

Beschutte werkplekken zijn in feite werkplekken die gecreëerd zijn ter vervanging van sociale werkvoorziening.  Het aantal sociale werkplaatsen in Nederland zal steeds verder afnemen. Deze sociale werkplaatsen behoren tot de sociale werkvoorziening en hebben altijd tot doel gehad om mensen met een arbeidshandicap de mogelijkheid te bieden om werk te verrichten in de maatschappij. Dit … Read more