Beschutte werkplek

Beschutte werkplekken zijn in feite werkplekken die gecreëerd zijn ter vervanging van sociale werkvoorziening.  Het aantal sociale werkplaatsen in Nederland zal steeds verder afnemen. Deze sociale werkplaatsen behoren tot de sociale werkvoorziening en hebben altijd tot doel gehad om mensen met een arbeidshandicap de mogelijkheid te bieden om werk te verrichten in de maatschappij.

Dit doel is natuurlijk uitstekend maar sociale werkplaatsen kosten veel geld. Ook was er bij een aantal sociale werkplaatsen sprake van oneerlijke concurrentie ten opzichte van reguliere bedrijven waar vergelijkbare producten werden geproduceerd en de werkgever de werknemers wel een marktconform salaris moest bieden. Uiteindelijk werd besloten om de sociale werkplaatsen stapsgewijs te sluiten. Dan komt men natuurlijk voor de vraag te staan wat men met al die welwillende werknemers met een arbeidshandicap moet doen. Daarvoor zijn de zogenaamde beschutte werkplekken bedacht.

Beschutte werkplek

Een beschutte werkplek is een arbeidsplaats die beschut is in de zin van beschermd en veilig. In het verleden werden complete gebouwen of grote delen van een gebouw omgebouwd tot sociale werkplaatsen, een beschutte werkplek kan echter ook een enkele werkplek zijn in een organisatie.  Dit houdt in dat bedrijven maar ook overheidsinstanties een beschutte werkplek beschikbaar kunnen stellen aan iemand die daarvoor in aanmerking komt.

Aan een beschutte werkplek worden wel eisen gesteld.  Zo moet een werknemer op deze werkplek vaak extra begeleiding kunnen krijgen. Er moet ook rekening worden gehouden met de beperking(en) van de persoon. Indien nodig moeten daarvoor speciale voorzieningen worden aangeboden.  Verder houdt men vaak rekening met het feit dat de werkdruk niet te hoog mag zijn zodat stress en andere complicaties kunnen worden voorkomen.

Voor wie is een beschutte werkplek?

De gemeente voert de regie op het gebied van beschutte werkplekken. Daarover houdt de gemeente contact met het bedrijfsleven in de gemeente. De gemeente selecteert ook de mensen die mogelijk voor een sociale werplek in aanmerking kunnen komen. De gemeente maakt echter niet de definitieve beslissing in dit proces. Dat doet het UWV. Het UWV krijgt van de gemeente de mogelijke kandidaten voor een beschutte werkplek doorgestuurd.  Het UWV beoordeelt deze aanvragen en wijs deze toe of af.