Wat is Techniek Tastbaar?

Techniek Tastbaar is een organisatie die zich doormiddel van activiteiten inzet om de beleving van techniek voor (toekomstige) leerlingen van verschillende opleidingsniveaus zo tastbaar mogelijk te maken. Dit doet Techniek Tastbaar met name door het houden van evenementen door heel Nederland waarbij scholen, bedrijven en (toekomstige) leerlingen met elkaar in verbinding worden gebracht. Tijdens de Techniek Tastbaardagen kunnen bedrijven verschillende activiteiten aanbieden aan bezoekers die daardoor bepaalde handelingen in de techniek kunnen toepassen of kleine opdrachten kunnen uitvoeren. Techniek Tastbaar is met name gericht op jongeren in de leeftijd van 10 tot 16 jaar. In deze leeftijdsgroepen kan men de keuze maken voor het vmbo. Naast de focus op leerlingen heeft Techniek Tastbaar ook aandacht voor ouders en verzorgers omdat deze personen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de beroepskeuze van de leerlingen.

In aanraking komen met techniek

Een goede voorlichting over de techniek is niet alleen het verspreiden van informatie. Het gaat ook om ervaring. Vooral in de techniek is een groot tekort aan vakmensen. Jongens en meiden die met hun handen kunnen werken en mooie technische oplossingen kunnen bedenken en uitvoeren. Technische vaardigheden leren veel leerlingen echter niet op de basisschool. Vaak begint kennis van de techniek pas op het vmbo of mbo. Gelukkig heeft een aantal leerlingen thuis al de nodige technische kennis op gedaan door bijvoorbeeld te knutselen of de ouders te helpen met technische werkzaamheden. Een grote groep heeft echter geen technische kennis en ervaring. Daarom is het belangrijk om daadwerkelijk met techniek in aanraking te komen. Door techniek daadwerkelijk te doen kun je er pas echt achter komen of techniek voor jou interessant is.

Beeld vormen van de techniek

Een keuze maken voor de techniek moet daarom altijd gepaard gaan met een goede beeldvorming. Tijdens deze beeldvorming moet de theorie en de praktijk van de techniek aan de orde komen. Zo kunnen leerlingen een bewuste keuze maken. Techniek Tastbaar stimuleert het ervaren van de techniek tijdens evenementen. Elk Techniek Tastbaar evenement bevat meerdere vertegenwoordigen van bedrijven in het MKB segment van de regio waar het evenement gehouden wordt. Techniek Tastbaardagen worden over het algemeen op een technische vmbo (vak) school gehouden. Vaak doen er ongeveer 25 bedrijven aan mee maar dat aantal kan ook hoger liggen. Deze bedrijven bieden activiteiten aan. Hierbij kun je denken aan het boren van gaten in metaal, plaatbewerking, installatiewerk, montagewerkzaamheden of het besturen van hoogwerkers, kranen of andere voertuigen. Het leuke van Techniek Tastbaar dagen is dat de deelnemers een indruk kunnen krijgen van wat je later kunt worden in een bepaalde beroepsgroep. Ook kunnen de aanwezigen contacten leggen met bedrijven en zo een netwerk opbouwen voor de toekomst.

7 Werelden van Techniek

Techniek Tastbaar werkt vanuit het concept van de “7 Werelden van Techniek”. Deze zeven werelden worden weer onderverdeeld in:

  • Mens & Gezondheid,
  • Voeding & Natuur,
  • Energie,
  • Water & Veiligheid,
  • Wonen,
  • Werken & Verkeer,
  • Ontwerp,
  • Productie & Wereldhandel,
  • Digitaal,
  • Media & Entertainment en Higtech & Science .

Zoals je ziet zijn er veel meer dan zeven punten beschreven. Na verloop van tijd komt er in de techniek steeds meer bij. De digitalisering zorgt voor nieuwe functies en opleidingen. Tijdens Techniek Tastbaar evenementen zijn er ook verschillende opleidingsinstellingen aanwezig. Daar kunnen bezoekers meer te weten komen over leren in de techniek.

Meer weten over Techniek Tastbaar?

Als je meer wilt weten over Techniek Tastbaar dan kun je de website van deze organisatie bezoeken en LinkedIn in de gaten houden. De Techniek Tastbaardagen worden door heel Nederland georganiseerd. Op de website van Techniek Tastbaar kun je vinden wanneer er een Techniek Tastbaardag bij jou in de buurt wordt gehouden.