Verbeterplan Afvalfonds voor inzameling statiegeldflessen onvoldoende volgens ILT

Het Afvalfonds heeft een verbeterplan bedacht om meer flessen met statiegeld in te zamelen. Dit verbeterplan is na bestudering niet goed genoeg bevonden door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Deze inspectie geeft aan dat er duidelijk meer inzamelpunten moeten komen voor statiegeldflessen. Deze inzamelpunten moeten duidelijk worden voorzien van locaties. Daarnaast moet ook worden aangegeven wanneer deze nieuwe inzamelpunten voor statiegeldflessen worden geplaatst.

Afvalfonds

Het verbeterplan dat door het Afvalfonds is opgesteld gaat uitvoerig in op de gedragsverandering van consumenten. Zo wordt er aandacht aan besteed hoe consumenten beter met afval om kunnen gaan en de statiegeld flessen moeten inleveren in plaats van weggooien bij zwerfafval of bij het huisvuil. De gedragsverandering bij consumenten wordt in het verbeterplan veel te veel benadrukt en er worden weinig concrete voorstellen gedaan om daadwerkelijk meer inzamelmogelijkheden te bieden.

Meer inzamelpunten

Veel inzamelpunten voor statiegeldflessen en blikjes staan in supermarkten. Buiten de supermarkten om zijn er in Nederland slechts veertig inzamelpunten buiten de supermarkten om. Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport kan het aantal inzamelpunten in Nederland veel omvangrijker. Er kunnen bijvoorbeeld ook inzamelpunten worden geplaatst bij de ongeveer vierhonderd treinstations in Nederland. Daarnaast zijn er ook achttienhonderd tankstations die bemand zijn waar mogelijk inzamelpunten voor plastic flesjes en blikjes kunnen worden geplaatst. Hoewel het Afvalfonds ook het aantal inzamelpunten wil uitbreiden wordt er niet duidelijk aangegeven hoe en wanneer en waar deze punten moeten komen. Daar moet opheldering over komen vind de ILT.