NS gaat meer statiegeldautomaten plaatsen in 2024

De NS gaat meer statiegeldautomaten plaatsen op de vijf treinstations waar al inleverautomaten voor statiegeldflesjes en statiegeldblikjes staan. Op de centrale stations van de vier grote steden in Nederland en op het station Eindhoven Centraal staan op dit moment al 12 statiegeldautomaten. Dat zullen in de loop van 2024 in totaal 17 worden. De extra … Read more

Vaste doppen aan plastic flessen vanaf zomer 2024

Inmiddels is het aantal plastic flessen en blikjes dat wordt ingeleverd gestegen. De maatregelen met betrekking tot statiegeld hebben effect. Toch is het effect nog niet groot genoeg. Er moeten meer inzamelpunten komen voor blikjes en flesjes. Daarnaast moet er ook voor gezorgd worden dat de doppen van plastic flessen op de juiste manier worden … Read more

Verbeterplan Afvalfonds voor inzameling statiegeldflessen onvoldoende volgens ILT

Het Afvalfonds heeft een verbeterplan bedacht om meer flessen met statiegeld in te zamelen. Dit verbeterplan is na bestudering niet goed genoeg bevonden door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Deze inspectie geeft aan dat er duidelijk meer inzamelpunten moeten komen voor statiegeldflessen. Deze inzamelpunten moeten duidelijk worden voorzien van locaties. Daarnaast moet ook worden aangegeven … Read more

Dertig procent minder blikjes bij zwerfafval sinds 1 april 2023

Er worden sinds april 2023 minder blikjes bij het zwerfafval gegooid. Vanaf 1 april 2023 wordt er statiegeld in rekening gebracht bij de aanschaf van een blikje risdrank, bier of andere drankjes. Bij het inleveren van deze blikjes in de daarvoor bestemde automaten kunnen mensen een bonnetje ontvangen met daarop het totaalbedrag aan statiegeld dat … Read more

Afvalfonds Verpakkingen niet tevreden over inleveren plastic flessen met statiegeld in 2022

Het Afvalfonds Verpakkingen geeft aan dat ze ‘niet echt tevreden’ is over het inleveren van plastic statiegeldflessen in Nederland. In het jaarverslag met statiegeld over 2022 geeft het Afvalfonds Verpakkingen aan dat er meer inname punten in Nederland moeten worden gerealiseerd. Het afgelopen jaar werd de doelstelling niet behaald die voor de inname van plastic … Read more

Statiegeld op blikjes vanaf 1 april 2023 defintief

Over een paar weken zit er statiegeld op blikjes. Het invoeren van statiegeld op blikjes is niet gemakkelijk geweest. Er zijn jaren discussie aan vooraf gegaan en daarnaast was er ook nog sprake van een aantal maanden uitstel. Het heffen van statiegeld op blikjes is overigens een goed idee. Ieder jaar worden ongeveer 2,5 miljard … Read more

Statiegeld op kleine flesjes en blikjes vermindert zwerfafval

Zwerfafval is afval dat men aantreft op straat of in de natuur. Het is hinderlijk afval en bovendien brengt het schade toe aan de natuur. Met name plastic zwerfafval is schadelijk maar ook glas en blik kunnen voor schade zorgen. Denk aan glasscherven die mensen en dieren kunnen verwonden. Statiegeld zou een oplossing kunnen zijn … Read more