Bedrijven krijgen vanaf 1 januari 2024 korting op inzameling van minder duurzaam plastic

In Nederland wil de overheid dat bedrijven plastic verpakkingen in de ban doen. Toch is het voor veel bedrijven lastig om hun producten helemaal duurzaam te verpakken. Voor sommige producten is duurzaam verpakken een moeilijke opgave omdat er nog nauwelijks goede alternatieven zijn voor plastic. Voor die bedrijven kan er vanaf 1 januari toch een korting worden geboden op het inzamelen en recyclen van plastic dat nog niet volledig duurzaam is. Op dit moment kunnen bedrijven alleen korting krijgen als hun verpakking volledig duurzaam en milieuvriendelijk zijn.

Verpakkingsindustrie

Deze eisen zijn streng en veel importeurs en producenten kunnen niet aan alle eisen op dit gebied voldoen. Als ze echter vanaf 1 januari toch iets duurzamer plastic gebruiken kunnen ze ook korting krijgen. Bijvoorbeeld als ze gebruik maken van plastic dat gerecycled is. Deze korting kan oplopen van 10 tot 50 cent korting per kilo plastic. Op dit moment kunnen bedrijven als 26 cent korting per kilo krijgen als hun verpakkingen aan alle duurzaamheidseisen voldoen. Deze korting is echter niet van toepassing op verpakkingen die van gerecycled plastic zijn gemaakt. Begin volgend jaar gaat dat dus veranderen. Dan komt er ook een korting voor gerecycled plastic als dat wordt gebruikt door bedrijven als verpakkingsmateriaal.

Circulaire economie

Echter is de hoofddoelstelling het uitbannen van plastic uit de verpakkingsindustrie van Nederland. In 2050 moet de economie van Nederland volledig circulair zijn. Dat is een doelstelling die nog behoorlijk buiten bereik ligt. De komende tijd moeten fabrikanten steeds minder grondstoffen gaan gebruiken en de grondstoffen die ze gebruiken moeten in feite uit afval worden gehaald zodat er geen roofbouw meer gepleegd wordt op de aarde. De ontwikkeling naar een circulaire economie gaat echter in stappen. Algemeen directeur Hester Klein Lankhorst van het Afvalfonds noemt de kortingen een belangrijke stap richting een circulaire economie.