Kwaliteit schoolexamens op middelbare scholen onvoldoende in 2023 volgens Onderwijsinspectie

Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs is naar voren gekomen dat de kwaliteit van schoolexamens op middelbare scholen nog niet voldoende is. De inspectie heeft haar bevindingen in een rapport geschreven. Dit rapport gaat over het afgelopen schooljaar. Tijdens het onderzoek kwam in beeld dat ongeveer dertig procent van de schoolafdelingen die onderzocht zijn beneden niveau presteerde. De Inspectie van het Onderwijs geeft aan dat tijdens de examens lang niet altijd de verplichte lesstof wordt getoetst waardoor de leerlingen die deelnemen aan het examen feitelijk een onvolledig examen afleggen. Daarnaast hebben ook de examencommissies onvoldoende een beeld van de kwaliteit van de schoolexamens die worden afgenomen.

Onderzoek onderwijsinspectie

In totaal heeft de Inspectie van het Onderwijs 127 scholen onderzocht op het gebied van schoolexamens. Tijdens dit onderzoek kwam naar voren dat 37 procent van deze onderzochte scholen de verplichte lesstof onvoldoende naar voren liet komen in programma’s van toetsing en afsluiting (PTA’s). In veel gevallen was echter de verplichte lesstof op een ander moment getoetst. Hierbij kun je denken aan opdrachten en toetsingen in de praktijk. Echter kwam naar de mening van de inspectie de lesstof niet voldoende aan bod in de PTA’s. Volgens de inspectie werd bij 1 op de 8 scholen alle verplichte stof helemaal niet getoetst. In die gevallen hadden de scholen de verplichte lesstof niet goed in kaart of ze hadden een achterstand bij het uitvoeren van schoolexamens.

Kwaliteit schoolexamens moet omhoog

In 2021 zijn de wettelijke regels strenger geworden rond examens. Dat was noodzakelijk omdat er verschillende problemen waren geconstateerd op diverse schoolexamens van verschillende scholen in 2018 en 2019. Het onderzoek van de onderwijsinspectie maakt duidelijk dat er nog steeds problemen zijn met de schoolexamens. Daarom is de onderwijsinspectie teleurgesteld over het resultaat van het onderzoek. De kwaliteit van schoolexamens moet beter.