Kwaliteit schoolexamens op middelbare scholen onvoldoende in 2023 volgens Onderwijsinspectie

Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs is naar voren gekomen dat de kwaliteit van schoolexamens op middelbare scholen nog niet voldoende is. De inspectie heeft haar bevindingen in een rapport geschreven. Dit rapport gaat over het afgelopen schooljaar. Tijdens het onderzoek kwam in beeld dat ongeveer dertig procent van de schoolafdelingen die onderzocht … Read more

Wat zijn Excellente scholen?

Excellente scholen zijn scholen die zich op een positieve manier onderscheiden in de kwaliteit van hun opleidingen en de begeleiding van de leerlingen.  Scholen en die excellent zijn bieden goed onderwijs aan hun leerlingen en hebben daarnaast ook elementen waarmee zij zich verbijzonderen ten opzichte van andere scholen. Dit komt naar voren in een excellentieprofiel. … Read more

Wat is middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is een onderwijsvorm in Nederland. Met de benaming ‘beroepsonderwijs’ wordt duidelijk gemaakt dat een mbo er op gericht is om leerlingen op te leiden voor de uitoefening van een bepaald beroep. Mbo-opleidingen worden in Nederland vooral gegeven op Regionale Opleidingencentra (roc). Dit is het geval met de mbo-opleidingen die gericht zijn … Read more