Praktijkexamens moeten worden geschrapt in 2020 aldus Vmbo-scholen

Vmbo-scholen zijn van mening dat de praktijkexamens dit schooljaar moeten worden geschrapt. Veel scholen op het vmbo hebben een achterstand opgelopen. deze zou niet meer ingehaald kunnen worden in de komende tijd. Dat heeft voorzitter Jan van Nierop van de Stichting Platforms vmbo (SPV) donderdag 17 september 2020 gezegd in een artikel in het AD. In de periode voor de zomervakantie hebben leerlingen op het vmbo ongeveer dertien weken gemist aan praktijklessen. Deze praktijklessen misten de leerlingen in het basisgerichte en het kadergerichte onderwijs vanwege de lockdown maatregelen die werden ingevoerd op basis van de coronapandemie.  Daardoor moesten namelijk de scholen ongeveer dertien weken hun deuren sluiten.

Dat heeft gevolgen gehad voor de praktijklessen. Die lessen konden niet doorgaan. Een gedeelte van de lessen werd in beperkte mate als huiswerkopdrachten meegenomen. Leerlingen konden dan bepaalde vaardigheden van hun opleidingen thuis toepassen. Toch kon het grootste deel van de praktijklessen niet worden uitgevoerd. Volgens Van Nierop is ongeveer de helft van de onderwijstijd op het vmbo voor praktijklessen bestemd. Door het missen van de praktijklessen tijdens de coronaperiode kan een gedeelte van de lesstof niet behandeld worden. De vmbo-leerlingen kunnen daardoor niet hun praktijkexamens effectief uitvoeren. In eerste instantie zullen de scholen wel schriftelijke theorie-examens geven aan hun leerlingen.