Techniek Tastbaar Dag om Maritieme Academie Harlingen 12 oktober 2023 groot succes

Op 12 oktober 2023 werd er op de Maritieme Academie Harlingen een Techniek Tastbaar Dag gehouden. Aan deze dag namen ongeveer 40 verschillende bedrijven deel en konden kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 14 jaar verschillende technische opdrachten uitvoeren om zo de techniek tastbaar te beleven. Het was de eerste keer dat er een Techniek Tastbaar Dag in Harlingen werd georganiseerd. De organisatie van deze dag lag in handen van de organisatie Sterk Techniek Onderwijs regio Noordwest-Friesland. Aan het evenement namen niet alleen leerlingen en bedrijven deel ook ouders en leraren waren aanwezig om de nodige inspiratie op te doen. Het leuke van Techniek Tastbaar Dagen is dat er heel veel verschillende dingen te doen zijn.

Wat kun je doen op Techniek Tastbaar?

Zo kunnen kinderen oefenen met metselen, lassen, sleutelen, monteren, plaatbewerking en verschillende andere technische opdrachten. Daarnaast zijn er ook voertuigen en andere apparaten aanwezig zoals kleine robots, minikranen en andere installaties die onder toezicht bestuurd kunnen worden door kinderen. Hierdoor kunnen ze een deel van de werkzaamheden daadwerkelijk ervaren. De bedrijven die deelnemen aan de Techniek Tastbaardagen kunnen zelf een activiteit bedenken. Over het algemeen heeft deze activiteit te maken met de werkzaamheden of sector waarin het bedrijf actief is. Dat maakt Techniek Tastbaar ook een prachtige gelegenheid voor bedrijven om hun vakgebied en vakkennis te promoten richting kinderen maar ook richting leerkrachten en bedrijven. De kinderen kunnen oefenen of de desbetreffende techniek of werkzaamheden bij hun passen en kunnen zo wellicht geholpen worden met hun beroepskeuze.

Sterk Techniekonderwijs

Techniek is natuurlijk een doe-sector bij uitstek. Het is vaak heel lastig om op basis van boeken en theorie precies te ervaren wat techniek precies is. Daarom moet techniek tastbaar worden gemaakt. Sterk Techniekonderwijs is een organisatie die hierbij ook nauw betrokken is. Deze organisatie wil kinderen helpen om een keuze te maken voor de techniek. Dat kan eigenlijk alleen als je goed weet wat techniek is. Je kunt niet een goede keuze maken als je niet weet waar je het over hebt. Daarom is Techniek Tastbaar een evenement dat door Sterk Techniekonderwijs wordt toegejuicht.