Meer aandacht nodig voor techniek onder leerlingen op het voortgezet onderwijs in 2023

Het aantal vacatures in de techniek is groot. Het aantal leerlingen dat overweegt om een technische opleiding te volgen neemt toe. Toch hebben veel leerlingen pas met techniek te maken gekregen op het vmbo. Daarom is het vmbo de plek om mensen echt enthousiast te maken voor de techniek. Dat heeft natuurlijk alles te maken met hoe de technieklessen vorm krijgen op school. Krijgen leerlingen de ruimte om hun technische vaardigheden te ontwikkelen of wordt meteen de spreekwoordelijke “meetlat” langs elk werkstuk gelegd. Meettechniek is overigens wel een belangrijk onderdeel van technisch onderwijs maar er is natuurlijk veel meer. Het veilig en vakkundig omgaan met gereedschappen bijvoorbeeld en het maken van verbindingen in metaal, hout en kunststoffen.

Kiezen voor techniek, Sterk Techniekonderwijs

Techniek heeft veel te bieden aan leerlingen. Of iemand nu besluit om in de techniek aan de slag te gaan of niet, technische vaardigheden komen altijd van pas. Bijvoorbeeld als een fiets gerepareerd moet worden of een brommer. Of als je gaat helpen met klussen bij je ouders, vrienden en familie. Technische vaardigheden moeten daarom in het onderwijs meer aandacht krijgen. Niet alleen in het praktijkonderwijs en op de vakschool maar ook in het havo, wo onderwijs. Technische medewerkers zijn namelijk zowel in de praktijk als achter de tekentafel/ computer van harte welkom in de techniek. Gelukkig zijn er verschillende samenwerkingsverbanden ontstaan de afgelopen jaren die de ontwikkeling van technische opleidingen goed laten afstemmen op de praktijk van het bedrijfsleven. Een voorbeeld hiervan is Sterk Techniekonderwijs. Deze organisatie zorgt er samen met scholen, bedrijven en lokale overheden voor dat leerlingen enthousiast worden gemaakt voor de techniek en dat de leerstof in het technisch onderwijs goed aansluiting biedt op de arbeidsmarkt. Sterk Techniekonderwijs is in heel Nederland actief.

Techniek Tastbaar

Naast Sterk Techniekonderwijs zijn er ook andere initiatieven die er voor zorgen dat leerlingen goed op de hoogte worden gebracht van alle ontwikkelingen in de techniek en de mate waarmee zij daarbij aansluiting kunnen vinden. De Techniek Tastbaar dagen die in Nederland worden gehouden zorgen er voor dat het bedrijfsleven zichzelf op scholen kan presenteren. Door kleine demonstraties van technische bedrijven waaraan leerlingen kunnen deelnemen kan de techniek echt tastbaar in beeld worden gebracht. De benaming Techniek Tastbaar is daarom ook zeker op zijn plaats. Techniek draait in grote mate ook om tastbaarheid.