Meer leerlingen in de techniek in schooljaar 2022-2023

Er zijn steeds meer leerlingen die kiezen voor een technische opleidingsrichting. Aan het einde van afgelopen jaar heeft DUO de (voorlopige) leerlingenaantallen van het schooljaar 2022-2023 bekend gemaakt. Hieruit kwam naar voren dat voor het tweede jaar op rij meer leerlingen kiezen voor technische opleidingen. In het derde leerjaar is het aantal leerlingen in de technische profielen van het beroepsgerichte vmbo (BB/KB/GL) gestegen met ongeveer 10,4% ten opzichte van leerjaar 2021-2022.

Het maakt duidelijk dat steeds meer leerlingen bewust kiezen voor een opleiding in de techniek. Dat is gunstig want in de techniek is veel werk te doen. Er staan duizenden vacatures open in de techniek die moeizaam kunnen worden ingevuld. Verschillende bedrijven en uitzendbureaus zijn al geruime tijd bezig met het opleiden van aankomende vakkrachten. Het profiel met de grootste stijging is het profiel BWI oftewel Bouwen, Wonen en Interieur. Dat is een stijging van ruim 21%.