In totaal 364.000 werklozen in augustus 2023

Afgelopen maand zaten 364.000 mensen werkloos thuis volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens het statistiekbureau is dit aantal overeenkomstig met 3,6 procent van de beroepsbevolking in Nederland. Hoewel het aantal op zich best hoog lijkt is het percentage ten opzichte van de beroepsbevolking heel klein. Het aantal jongeren dat werkloos is name de afgelopen maanden wel iets toe. Dit bericht is vergelijkbaar met de ontwikkelingen de afgelopen tijd. De werkloosheid in Nederland is namelijk al behoorlijk lang vrij laag te nomen. Er is een enorm te kort aan personeel. Daardoor zijn bedrijven bereid om ook iets minder geschikte kandidaten aan te nemen voor vacatures. Er zijn meer mogelijkheden voor omscholing, bijscholing en zij-instromers. Dat maakt het voor werkzoekenden gemakkelijker om een passende baan te vinden.

Werklozen in Nederland

Sinds de start van 2023 zitten in Nederland wel iets meer mensen in de leeftijd tot 25 jaar zonder werk. Dat was eind vorig jaar nog 7,5 procent. In augustus kwam dit percentage uit op 8,7 procent. Het Centraal Bureau voor de Statistiek noemt iemand werkloos als deze geen baan heeft maar wel beschikbaar is voor een baan en direct aan de slag kan. Daarnaast moet iemand in de afgelopen drie maanden naar werk hebben gezocht om een werkloze te kunnen zijn. Er zijn ook mensen die vanwege ziekte/ arbeidsongeschiktheid niet aan de slag kunnen. Deze groep wordt niet tot de werklozen gerekend door het CBS. In augustus nam het aantal mensen in een WW uitkering toe tot een totaal van 156.400. Dit aantal ligt 2,9 procent hoger dan een maand geleden. Volgens het CBS nam het aantal mensen in een WW uitkering in vrijwel alle sectoren in Nederland toe.