Aantal werklozen eind juni 2023 op 353.000

Aan het einde van de maand juni kwam het aantal werklozen uit op 353.000 personen. Als men dit aantal omzet in procenten dan is op dit moment 3,5 procent van de beroepsbevolking zonder betaalde baan. Deze gegevens zijn bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek afgelopen donderdag. Volgens het CBS is de werkloosheid in juni net zo hoog als een maand geleden. Het CBS ziet iemand als werkloos als deze direct beschikbaar is voor werk en ook recent naar een baan heeft gezocht. Op dit moment zijn er in Nederland ongeveer 3 miljoen mensen in de leeftijd van 15 jaar tot en met 75 jaar die geen baan hebben. Deze worden echter niet allemaal gezien als werkloos omdat ze niet actief zijn op de arbeidsmarkt of om bepaalde reden niet recent hebben gezocht naar een baan. Hieronder vallen ook arbeidsongeschikten en gepensioneerden.

Nederland heeft al geruime tijd te maken met een krapte op de arbeidsmarkt. Dat maakt duidelijk dat de werkloosheid de laatste tijd redelijk stabiel blijft. Voor bedrijven is het heel lastig om geschikt personeel te vinden. Met name is de bouw een lastige sector om geschikt personeel te vinden. Ook de installatietechniek, elektrotechniek en de werktuigbouwkunde hebben te maken met een grote krapte aan geschikt personeel. Deze sectoren hebben veel vacatures open staan. Helaas kunnen veel mensen die op dit moment werkloos zijn niet direct in een baan worden geplaatst. Dat komt door de mismatch op de arbeidsmarkt.