Werkloosheid in Nederland ook in mei 2023 laag

In Nederland blijft de werkloosheid heel laag. De arbeidsmarkt is nog steeds heel krap. Dat betekent dat er meer vacatures zijn dan geschikte arbeidskrachten in Nederland. Er is echter wel sprake van een mismatch bij veel vacatures. Dat betekent dat er wel aanbod is maar dat het aanbod niet past bij de vacatures die open staan. Kandidaten die niet passen op de vacatures kunnen wel korte of langere tijd werkloos zijn. In de maand mei nam het aantal werklozen in Nederland wel iets toe. Het aantal werklozen kwam in die maand uit op 3,5 procent in heel Nederland.

Als men het percentage omrekent naar aantallen dan zaten 353.000 mensen in de leeftijd van 15 tot 75 jaar thuis. Dit komt naar voren uit cijfers die bekend zijn gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. In april waren er in totaal 343.000 werklozen in Nederland. Dat is iets lager dan in de maand mei. In Nederland is ongeveer 73 procent van de beroepsbevolking werkloos. Dit percentage werklozen is sinds de maand december gelijk gebleven in Nederland.

Daarnaast zaten ook ongeveer 3,2 miljoen mensen in mei thuis die niet behoren tot de beroepsbevolking. Dit zijn mensen die nog niet recent hebben gezocht naar een baan of mensen die niet direct inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gepensioneerden of mensen die nog met ziekte of arbeidsongeschiktheid te maken hebben. Deze groepen worden niet gerekend tot de beroepsbevolking maar zijn wel werkloos.