Werkloosheid in maart 2015 gedaald in Nederland

Donderdag 16 April 2015 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers bekend gemaakt over de ontwikkelingen in de werkloosheid in Nederland. Hieruit blijkt dat het aantal werklozen in de maand maart met 7000 personen is gedaald. De werkloosheid is in Nederland door deze ontwikkeling dus voor de tweede maand op rij gedaald. Ook ten opzichte van het jaar 2014 is er sprake van een daling in het aantal werklozen.

In maart had ongeveer zeven procent van de beroepsbevolking in Nederland geen werk. In 2014 had 7,8 procent van de beroepsbevolking geen baan. Er is dus sprake van een behoorlijke daling in het aantal geregistreerde werklozen. Het huidige aantal werklozen komt nu op 626.000 personen.

Toename in de werkgelegenheid
Als men de afgelopen drie maanden gaat bekijken dan ziet men dat in deze periode het aantal mensen met een baan gemiddeld met 6000 per maand is toegenomen. Er lijkt dus sprake te zijn van een toename in de werkgelegenheid in Nederland.

Met name jongeren kregen sneller een baan. De afgelopen drie maanden steeg het aantal werkzoekenden dat een baan vond in de leeftijd tussen 15 en 25 met  10.000 per maand.  In de beroepsbevolking tot 25 jaar is de werkloosheid de afgelopen drie maanden gedaald van 11,8 procent naar 10,8 procent.

Werk via uitzendbureau
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vinden veel jongeren en andere werkzoekenden werk via uitzendbureaus. Daarnaast blijken ook de bouwsector en de landbouwsector steeds meer werk te bieden aan werkzoekenden.

Reactie van Technisch Werken
Het gaat redelijk goed met de werkgelegenheid in Nederland. Ondanks de economische stabiliteit blijkt er toch een redelijke groei in de werkgelegenheid te ontstaan. Dat is goed nieuws voor veel werkzoekenden die de afgelopen jaren regelmatig teleurstellingen moesten verwerking in sollicitatieprocedures. De werkgelegenheid is één van de belangrijkste aanjagers van de economie. Daarnaast zorgt een terugloop in de werkloosheid er ook voor dat men zichzelf zekerder voelt, het consumentenvertrouwen neemt toe.