Aantal werklozen in november 2020 opnieuw gedaald

Het aantal werklozen is in Nederland aan het afnemen. In november is het aantal mensen dat werkloos is opnieuw gedaald. Dat is inmiddels de derde maand op rij waarin sprake is van een afname van de werkloosheid. In november waren er 378.000 mensen werkloos. Dat komt neer op 4,0 procent van de beroepsbevolking. In oktober was nog 4,3 procent van de beroepsbevolking werkloos in Nederland. Dit komt naar voren uit cijfers die donderdag 17 december 2020 door het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn gepubliceerd.

Gemiddeld daalde het aantal werklozen in Nederland de afgelopen drie maanden met ongeveer zestienduizend per maand. Voor deze periode steef het aantal werklozen in Nederland juist vanwege de coronacrisis. In de periode tussen maart en augustus kwamen er in Nederland in totaal 150.000 extra werklozen bij. Dat is niet het enige goede nieuws. Het aantal werkenden nam namelijk ook toe in de afgelopen drie maanden. Gemiddeld nam het aantal werkenden met ongeveer 22.000 per maand toe. Omdat het aantal werklozen afneemt is ook een effect merkbaar in het aantal WW-uitkeringen. Dit aantal uitkeringen nam vorige maand af tot 276.000 WW-uitkeringen. Dit aantal WW-uitkeringen lag 0,7 procent lager dan in de maand oktober.