In 2017 is de werkloosheid met 100.000 werklozen gedaald

Het afgelopen jaar is de werkloosheid in Nederland verder gedaald. Inmiddels is 2017 het derde jaar achter elkaar waarin de werkloosheid in Nederland is afgenomen. Ten opzichte van 2016 waren er gemiddeld ruim 100.000 werklozen minder volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook daalde het aantal werklozen in de loop van 2017 steeds verder. Zo waren er in december 395.000 werklozen. Dit aantal lag 2000 lager dan een maand eerder.

WW-uitkeringen
Door de daling in de werkloosheid liep ook het aantal WW-uitkeringen terug. Het UWV heeft aangegeven dat er in de maand december 330.000 mensen met een uitkering. Dit aantal lag twintig procent lager dan het aantal werklozen in dezelfde maand in 2016. In alle leeftijdscategorie√ęn is een afname in werklozen merkbaar. In heel 2017 werden er in Nederland 390.000 nieuwe uitkeringen verstrekt. Dit is ook 20 procent minder dan een jaar eerder.

Meer werkenden
In Nederland neemt de arbeidsparticipatie toe. De arbeidsparticipatie is in feite het aantal mensen dat daadwerkelijk aan het arbeidsproces deelneemt. Daarbij kijkt men naar de beroepsbevolking. Het aantal mensen in de leeftijd van 15 tot 75 jaar met betaald werk is gestegen in 2017. In 2017 lag het aantal werkenden in deze leeftijdsgroep gemiddeld 176.000 hoger dan in het jaar ervoor. Daarmee is de arbeidsparticipatie in Nederland voor het derde jaar op rij gestegen. In de maand december van 2017 hadden in totaal ongeveer 8,7 miljoen mensen een betaalde baan.