Werkloosheid gedaald in december 2016

In Nederland is de werkloosheid aan het einde van 2016 verder gedaald. In december van dat jaar is de werkloosheid uitgekomen op 5,4 procent van de beroepsbevolking. Het ging in heel 2016 goed met de arbeidsmarkt. De werkloosheid in 2016 kende de sterkste daling in de afgelopen tien jaar. Gemiddeld zat in december 2015 nog 6,6 procent van de Nederlandse beroepsbevolking zonder betaalde baan thuis. Deze cijfers werden donderdag 19 januari 2017 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

November 2016 werd nog een werkloosheid gemeten van 5,6 procent van de beroepsbevolking in Nederland. In december 2016 werden door het CBS 482.000 werklozen geteld. Dit zijn er in totaal 17.000 minder dan een maand eerder. Gemiddeld nam het aantal werklozen in het laatste kwartaal van 2016 met ongeveer 9000 per maand af. Door deze positieve tendens nam ook het aantal mensen dat afhankelijk is van een WW-uitkering af in Nederland. In december 2016 werden door het UWV 412.000 WW-uitkeringen verstrekt en dat aantal lag 34.000 lager dan eind 2015.

Bouw, metaal en uitzendbranche
Verschillende sectoren deden het goed in 2016. Vooral de bouwsector maakte een groei door en de metaalsector maakte eveneens een stijging door in de werkgelegenheid. In de gehele technische sector nam het aantal banen toe. Er kwamen steeds meer banen bij en dikwijls werden uitzendbureaus ingeschakeld om bedrijven te ondersteunen bij het werven en selecteren van geschikte kandidaten. Daardoor kregen ook uitzendbureaus een stijging in het aantal uitzenduren en nam in de uitzendsector de omzet en de marge toe in 2016. Naast de positieve ontwikkelingen in de technische sector ging het ook beter met het reduceren van de jeugdwerkloosheid. De jeugdwerkloosheid kwam op het laagste niveau in de afgelopen vijf jaar.