Werkloosheid in Nederland onder de 400.000 november 2017

De Nederlandse werkloosheid is in november 2017 voor het eerst sinds augustus 2009 onder de 400.000 werklozen gekomen. Dit werd donderdag 21 december 2017 bekend gemaakt door publicatie van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en uitkeringsinstantie UWV. Door deze daling in de werkloosheid heeft men het laagste aantal werklozen in Nederland in de afgelopen acht jaar. In november hadden ongeveer 8,7 miljoen mensen betaald werk in Nederland. Volgens de onderzoekers is dit aantal werken het hoogste aantal werkenden ooit in Nederland. De afgelopen drie maanden is het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk toegenomen. De gemiddelde maandelijkse toename was 15.000 extra werkenden.

Werkloosheid Nederland
In totaal hadden meer dan 4,2 miljoen mensen geen werk. De redenen hiervoor lopen uiteen. Tot dit aantal behoort ook een groep van 397.000 mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Deze groep wordt daadwerkelijk tot de werklozen gerekend. Het aantal werklozen was gedaald naar 4,4 procent. In 2016 waren er in Nederland nog 500.000 werklozen. In een schatting die het Centraal Planbureau kort geleden had gedaan ging men uit van een verder daling in de werkloosheid. Volgens het CPB zou de werkloosheid in Nederland kunnen uitkomen op  gemiddeld 360.000 werklozen. Ondanks dat deze schatting een positiever beeld geeft dan de werkelijke werkloosheid is minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tevreden, hij spreekt in een reactie van mooie cijfers.

Afname werkloosheid in de bouw
De afname in de werkloosheid heeft ook een effect op het aantal ww-uitkeringen. In deze uitkeringen is ook een afname te zien. Het aantal ww-uitkeringen nam af met ruim 6.000 en kwam daardoor uit op 337.000. Er is nu een duidelijke tendens merkbaar in de afname van ww-uitkeringen. Het is inmiddels de tiende maand op rij dat er een duidelijke daling merkbaar is in het aantal ww-uitkeringen dat verstrekt wordt in Nederland. Met name in de bouw is er duidelijk sprake van een afname in het aantal ww-uitkeringen. Dat is niet verwonderlijk want de bouwsector is al geruime tijd bezig met een herstel. De vraag naar woningen neemt toe en ook in de utiliteit worden meer projecten gebouwd. Dat heeft een effect op de opdrachten en orderportefeuille van bouwbedrijven. De bouw krijgt nu echter wel te maken met een nieuw probleem: het tekort aan ervaren bouwpersoneel.

Uitzendbureaus
In Nederland merken uitzendbureaus ook duidelijk dat er steeds meer vraag is naar personeel. Technische uitzendbureaus, VCU uitzendbureaus en overige uitzendondernemingen die bouwpersoneel leveren kunnen nauwelijks nog beschikbare kandidaten vinden op de arbeidsmarkt. Dat zorgt voor de nodige druk op de arbeidsmarkt. Gelukkig gaan steeds meer uitzendondernemingen en bouwbedrijven er voor kiezen om werklozen op te leiden tot bouwvakkrachten. Zo worden twee problemen in één keer opgelost: het tekort aan bouwpersoneel en de werkloosheid.