Werkloosheid daalt in Nederland in eerste kwartaal 2017

In Nederland is de werkloosheid verder gedaald. In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld zesduizend mensen per maand. In de maand maart 2017 kwam het aantal werklozen in Nederland uit op 463.000. Dit bericht werd bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Uit de cijfers kan geconcludeerd worden dat 5,1 procent van de beroepsbevolking werkloos is. De maand maart van 2016 waren er nog 574.000 geregistreerde werklozen.

In Nederland is er sprake van een toename in het aantal personen met betaald werk. Deze groep is in de afgelopen drie maanden toegenomen met gemiddeld veertienduizend mensen per maand. Eind maart had het UWV 415.000 WW-uitkeringen geregistreerd. Onder jongeren nam het aantal uitkeringen toe met 1 procent in de maand maart. In oudere leeftijdscategoriën was juist sprake van een daling in het aantal werklozen. Onder 55-plussers daalde bijvoorbeeld het aantal werklozen met  0,8 procent. Dit is een gegeven dat in het oog springt, aldus het CBS.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is optimistisch over de cijfers. Volgens hem is het goed om te zien dat steeds meer mensen een baan vinden. Hij benoemt daarbij specifiek dat hij blij is met het feit dat vooral veel vrouwen weer betaald werk vinden. Al een paar maanden zijn in Nederland ruim 8,5 miljoen mensen voorzien van een baan. De werkloosheid is in Nederland op het laagste niveau beland in vijf jaar. Lodewijk Asscher geeft aan dat er nog steeds veel mensen zijn die aan een baan geholpen moeten worden. Daar blijft hij zich als minister voor inzetten de komende tijd.