VEH: btw terugvragen over zonnepanelen die voor 2013 zijn gekocht

Belangenorganisatie Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft aangegeven dat huiseigenaren btw kunnen terugvragen wanneer ze zonnepanelen hebben aangekocht voor 20 juni 2013. De VEH deed de oproep naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad. Deze uitspraak werd afgelopen vrijdag gedaan. De uitspraak van de Hoge Raad zorgde er voor dat de Vereniging Eigen Huis denkt dat mensen die voor 20 juni 2013 zonnepanelen hebben aangeschaft mogelijk nog in aanmerking voor een teruggaaf van btw. Volgens de vereniging zullen de mensen die de zonnepanelen echt in de periode hebben aangeschaft voor 1 januari 2018 bij de Belastingdienst een verzoek moeten indienen. Gemiddeld zouden mensen die zonnepanelen in die periode hebben laten installeren door de btw-teruggave een paar honderd euro aan btw terug kunnen vorderen volgens VEH.

Btw teruggave over zonnepanelen
De Vereniging Eigen Huis geeft aan: “De Belastingdienst heeft Vereniging Eigen Huis toegezegd in elk geval de verzoeken tot teruggave van mensen die vanaf 1 januari 2012 zonnepanelen hebben gekocht in behandeling te nemen”. De vereniging geeft aan dat het nog onduidelijk is hoe de fiscus zal omgaan met de btw over zonnepanelen die voor deze datum zijn aangeschaft. Het Hof van Justitie van de Europese Unie had in de zomer van 2013 een uitspraak gedaan die van groot belang is voor de btw-teruggave. Uit deze uitspreek kwam namelijk naar voren dat particulieren die zonnepanelen zouden aanschaffen onder een aantal voorwaarden als btw-ondernemer kunnen worden beschouwd. Als dat het geval is kunnen deze particulieren de btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen terugvragen bij de Belastingdienst.

Uitspraak van de rechter over btw-teruggave zonnepanelen
In Nederland had de toenmalige staatssecretaris van Financiën Frans Weekers mensen die na 20 juni 2013 zonnepanelen hebben gekocht een uiterste termijn gesteld voor de teruggave van de btw. Veel mensen hebben de btw dus toen al teruggevraagd. Daarvoor moesten deze mensen binnen vijf jaar na het kalenderjaar van de aanschaf van de zonnepanelen hun aanvraag voor de btw-teruggave bij de belastingdienst indienen. Vrijdag heeft de Hoge Raad echter aangegeven dat er geen wettelijke termijn is opgenomen. Consumenten die eerder zonnepanelen hebben aangeschaft zouden door deze uitspraak mogelijk ook in aanmerking komen voor een teruggaaf van de btw.