Er zijn meer elektrische auto’s verkocht in 2013 aldus RAI

Dinsdag 24 december 2013 melde de NOS dat de verkoop van elektrische auto’s is toegenomen. Deze conclusie werd getrokken op basis van de cijfers die de RAI vereniging heeft bekend gemaakt. Uit deze cijfers kwam naar voren dat er in 2013 tot op heden al 18.000 elektrische auto’s zijn verkocht. In 2012 werden in totaal 5.100 elektrische auto’s verkocht.

De reden van de stijging in de verkoop van elektrische auto’s is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de fiscale bijtelling. Wanneer een elektrische auto in 2013 wordt aangeschaft is de fiscale bijtelling nog 0 procent. Dit bijtellingspercentage is dan geldig voor de komende vijf jaar. Vanaf 1 januari 2014 komt hier verandering in. Dan wordt de fiscale bijtelling van elektrische auto’s 4 procent. Dit is van toepassing op de elektrische auto’s die na 1 januari 2014 worden aangeschaft.

Reactie van Technisch Werken
Elektrische auto’s blijken voornamelijk populair vanwege de fiscale voordelen die verbonden zijn aan de aanschaf en het gebruik van deze auto’s. In 2014 zal blijken of elektrische auto’s daadwerkelijk in trek zijn bij automobilisten. Het is niet ondenkbaar dat de verkoop van elektrische auto’s in 2014 scherp zal dalen. Autofabrikanten zullen er alles aan moeten doen om de populariteit van elektrische auto’s te stimuleren. Alleen het milieuaspect is in tijden van economische crisis niet doorslaggevend. Zuinigheid en gemak zullen belangrijke factoren zijn waar automobilisten op zullen letten bij de aanschaf van een auto. Er zal daarnaast geïnvesteerd moeten worden in oplaadpunten door heel het land.