Werkloosheid is gedaald in november 2018

Het percentage werklozen is in Nederland gedaald in de maand november. Voor het eerst is het aantal werklozen in Nederland lager uitgevallen dan in de periode vlak voor de economische crisis aan het einde van 2008. Dit bericht werd bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In november telde Nederland volgens het CBS 326.000 werklozen. Dit aantal omvat ongeveer 3,5 procent van de beroepsbevolking. Ongeveer een maand geleden lag het aantal werklozen in Nederland nog op 3,7 procent. In november 2018 hadden in Nederland ongeveer 8,9 miljoen mensen betaald werk. Daar staat tegenover dat ongeveer 4,1 miljoen mensen geen werk hadden. Deze groep bevat echter verschillende soorten mensen die wel en niet op zoek zijn naar werk. Van de 4,1 miljoen mensen zonder werk gaven 326.000 mensen aan dat ze recent naar werk hebben gezocht en indien ze een baan zouden vinden direct aan de slag zouden kunnen.

De overige groep niet-werkenden heeft aangegeven dat ze niet recent naar werk hebben gezocht of dat ze niet direct beschikbaar zijn voor werk. Deze groep bestaat uit ongeveer 3,8 miljoen mensen. Het aantal mensen dat tot deze groep behoord is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld zesduizend per maand afgenomen volgens het CBS.