Wat is de basisbeurs?

De basisbeurs is een extra bedrag dat studenten kunnen krijgen vanuit de overheid als een soort toeslag om de kosten van het studeren voor een deel te dekken. Studeren kost geld en de overheid is voor een kenniseconomie. Een kenniseconomie kan pas echt goed draaien als er veel goed opgeleide werknemers en leidinggevenden op de arbeidsmarkt actief zijn. Het stimuleren van het volgen van een opleiding is daarom voor de overheid altijd een belangrijk speerpunt geweest in het beleid. De basisbeurs moet er in ieder geval voor zorgen dat de financiële drempel om te gaan studeren lager wordt.

Basisbeurs aanvragen bij DUO

Studenten kunnen de basisbeurs aanvragen bij DUO oftewel de Dienst Uitvoering Onderwijs die onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap valt. Als de basisbeurs wordt toegekend ontvangt de student elke maand ongeveer 110 euro als de student nog thuiswonend is. Als de student zelfstandig woont ligt het bedrag hoger namelijk rond de 275 euro omdat de kosten in levensonderhoud dan vaak ook hoger liggen. Studenten die geld ontvangen vanuit de basisbeurs moeten hiervoor wel een prestatie leveren. Zo moeten ze in ieder geval binnen tien jaar hun opleiding halen. Als dat niet is gelukt moeten de studenten het bedrag van de basisbeurs terugbetalen plus de rente over het bedrag dat verstrekt is vanuit de basisbeurs.