Wat is een docent pie?

Een docent pie is een tweedegraads docent die technische les geeft op de middelbare school aan leerlingen die het profiel Produceren, Installeren en Energie (PIE) hebben gekozen. In feite is een docent pie dus een docent techniek en valt deze docent onder de exacte vakken binnen het voortgezet onderwijs. De technieklessen kunnen worden gegeven aan … Read more

Wat is leraar LB, leraar LC en leraar LD?

Een leraar LB is in feite een verwijzing naar een salarisschaal voor leraren in het voortgezet onderwijs. Deze leraren van in salarisschaal LB en dat is in feite een instroom salaris voor leerkrachten die vakvolwassen zijn en als eindverantwoordelijke groepsleerkracht voor de klas staan. Deze vakvolwassen leraren voeren hun taken volledig zelfstandig uit en hebben … Read more

Wat is een leraar?

Een leraar is een persoon die verantwoordelijk is voor de kennisoverdracht van leerstof aan leerlingen of studenten. De term leraar wordt in de praktijk veel gebruikt maar ook de termen onderwijzer, leerkracht en docent komen voor. Waarbij het woord docent is afgeleid van doceren. Leraar is een omvattend begrip waaronder alle leerkrachten vallen op elk … Read more