Wat is een leraar?

Een leraar is een persoon die verantwoordelijk is voor de kennisoverdracht van leerstof aan leerlingen of studenten. De term leraar wordt in de praktijk veel gebruikt maar ook de termen onderwijzer, leerkracht en docent komen voor. Waarbij het woord docent is afgeleid van doceren. Leraar is een omvattend begrip waaronder alle leerkrachten vallen op elk … Read more