IMF verwacht inflatie van 4,2 procent in Nederland in 2024

De inflatie is in Nederland nog niet voorbij. De afgelopen maanden lijkt de inflatie iets te zijn afgenomen maar deze afname is onvoldoende om te spreken van een structurele daling in de inflatie. De komende tijd zullen de prijzen voor consumenten waarschijnlijk niet dalen. Ondanks de reclameleuzen van supermarkten betalen mensen in 2023 nog altijd veel meer voor hun levensmiddelen dan in 2021. De inflatie is nog steeds hoog en een daling in de maandelijkse inflatie zorgt er alleen maar voor dat de prijzen iets minder hoog worden. Een einde aan de prijsstijgingen is er zeker niet. Daarnaast moet worden opgemerkt dat de energieprijzen een aanzienlijke invloed hebben gehad op de inflatieberekening. Deze invloed is zelfs zo groot geweest dat de overheid heeft besloten om de energieprijzen op een andere manier mee te nemen in de berekening van het inflatiepercentage. Niet alleen Nederlandse overheidsinstanties berekenen inflatiepercentages ook internationale instanties doen dat zoals VN-organisatie IMF maken berekeningen over inflatie.

Nederlandse inflatie

Voor Nederland heeft het IMF berekend dat de inflatie in 2023 uitkomt op vier procent. Komend jaar zal de inflatie in Nederland volgens het IMF waarschijnlijk uitkomen op 4,2 procent. Deze ontwikkeling is het gevolg van het feit dat de energieprijzen komend jaar weer hoger zullen komen te liggen door het aflopen van energieprijsplafond dat de de overheid heeft ingevoerd voor energiebedrijven. De stijging in de inflatie heeft een effect op de economie. Mensen en bedrijven zullen minder geld gaan investeren als geld lenen duurder wordt in Nederland. Daardoor wordt investeren minder interessant. Overigens is sparen in Nederland ook niet heel lucratief want de spaarrente is zeer laag ten opzichte van de rente die mensen moeten betalen als ze geld willen lenen. Pas wanneer de inflatie daadwerkelijk daalt kan de economie in Nederland wat meer in balans komen.